Lääne-Nigula, Riguldi, Mereäär

25 000 €

Kirjeldus

Mere ääres müüa suur kinnistu. Kinnistu piirneb idast Linnamäe-Riguldi maanteega ja läänest merega (merepiiri 220m). Kinnistul on olemas šahtkaev (allikas). teepoolses osas kõrghaljastuses üksikud männid, alusemetsas tihedalt kadakad. Kuna kinnistu paikneb tervikuna ranna- ja kaldakaitse piiranguvööndid ning Nõva-Osmussaare hoiualal siis päikeseloojangu imetelemiseks on võimalik maatükil vaid telkida. Ehitusõigust ei ole. Kinnistul on lubatud kaitstava loodusobjekti valitsemisega hooldustööd, (võsa raiumiseks ja niitmiseks või karjatamiseks võimalik taotleda kaitseala hooldamise toetust), kutselise või harrastuskalapüügi õigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, pilliroo varumiseks ja adru kogumiseks ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks. Maanteelt on 2 mahasõitu – kinnistu keskel olev teeke viib kaevuni, teine teeots algab kinnistu põhjapoolsest nurgast. Mõlemad teed on kinni kasvanud ja ei ole kasutuses olnud.

Detailandmed

Märksõnad

Kontaktandmed

Maakler