Lääne-Nigula, Peraküla, Taali

45 000 €

Kirjeldus

Müügil väga hinnatud puhkepiirkonnas suur, privaatne, looduslikult väga ilusa männimetsaga krunt Peraküla liivarannast 1,5km kaugusel. Krunt paikneb detailplaneeringuga alal (detailplaneering piirkonnale kehtestatud), kinnistu ja mere vahelisel alal riigimetsamaa (Nõva Maastikukaitseala). Kõrghaljastuses männid ja lehtpuud, krundi idapoolne osa madalal, kuhu on sobiv rajada tiik. Liitumine Imatra Elektriga liitumistasu alusel (75eur/1A), veevarustuseks vajalik rajada oma puurkaev. Kinnistu piiril juurdepääsutee, olemas kokkulepe servituudi seadmiseks naaberkinnistule.

Detailandmed

Märksõnad