Lääne-Nigula, Vedra, Vahtra arendus

25 000 €

Kirjeldus

Müügile tuli 7 suurt elamumaa krunti Läänemaal, millele on koostatud detailplaneering. Kinnistule on lubatud ehitada kuni 3 hoonet (elamu ja 2 abihoonet), 1,5- 2 korruselised, kõrgusega kuni 8,5m.

Vahtra 44101:001:0607, suurus 12 722m2, müügihind 29 000€
Vahtraoja 44101:001:0608, suurus 9728m2, müügihind 25 000€
Vahtrapõllu 44101:001:0610, suurus 8494m2, müügihind 25000€
Vahtrakingu 44101:001:0611, suurus 7333m2, müügihind 25 000€
Vahtrametsa 44101:001:0612, suurus 10 008m2, müügihind 29 000€
Vahtraoru 44101:001:0613, suurus 11 719m2, müügihind 31 000€
Suurevahtra 44101:001:0614, suurus 14 761m2, müügihind 35 000€
Vahtranurga 44101:001:0615, suurus 8664m2, MÜÜDUD

Kruntidel on säilitatud kõrghaljastus, kolmel krundil on metsamaa (harvendatud). Lisaks elamukruntidele on arenduse põhjapiiril eraldi üldmaa kinnistu (Hiietuka) mis on ette nähtud kruntide ühiskasutusse. Kahel krundil maaliline reljeefne maastik. Kinnistulel leidub palju vanu kiviaedu, mida saab kujundada oma krundi piirideks.
Kinnistute lõunapiirile on rajatud kruusakattega juurdepääsutee. Elektrivõrguga liitumiseks on vajalik rajada alajaam. Veevarustuseks on ette nähtud igale krundile oma puurkaev ning lokaalne kanalisatsioon.

Detailandmed

Märksõnad

Kontaktandmed

Maakler